Friday, June 5, 2009

1 - Solat Subuh, Sebuah Ujian

  • Sebuah Ujian
"Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya' dan solat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, nescaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak"

Memang betapa mudahnya lidah mengatakan kalimat "Islam", namun alangkah sulitnya menancapkan "iman" di dalam hati manusia.

"Orang-orang "A`raab" berkata: Kami telah beriman. Katakanlah (wahai Muhammad): Kamu belum beriman, (janganlah berkata demikian), tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu berkatalah sahaja: Kami telah Islam dan (ingatlah), jika kamu taat kepada Allah RasulNya (zahir dan batin), Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
(Al-Hujraat, 49:14)

Kebanyakan ungkapan lidah tidak sesuai dengan keyakinan hati. Begitu juga, beribu ungkapan lisan tidak sesuai dengan amal perbuatan. Mukmin yang benar dan jujur adalah yang sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Perkataannya seiring dengan apa yang ada di hatinya. Sedangkan orang munafik, secara lahiriah kelihatan bagus dan bersih, namun hatinya keras bagaikan batu - bahkan lebih keras lagi.

Allah SWT mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Mengetahui mata yang tidak jujur dan segala yang tersembunyi dalam dada. Mengetahui yang munafik dari yang mukmin, serta mengetahui yang dusta dari yang jujur. Namun terserah pada kehendak-Nya untuk memberikan ujian-ujian tertentu, demi menunjukkan rahsia hati yang tersembunyi dalam jiwa; serta menunjukkan siapa yang hanya berbicara tanpa melaksanakan apa yang ia katakan; atau meyakini sesuatu, namun tidak merealisasikannya.

Tujuan ditampakkan rahsia hati itu kerana Allah SWT ingin menegakkan hujah (alasan) atas manusia, agar di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang merasa terzalimi dan teraniaya. Mereka diberi ujian, akan tetapi sebagian besar gagal dalam ujian tersebut. Lebih daripada itu, melalui ujian, Allah ingin membersihkan barisan orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Kerana, bercampurnya orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik akan melemahkan barisan, menyebabkan kegoncangan, dan mengakibatkan kekalahan serta kehancuran.

Allah SWT berfirman perihal orang-orang munafik :
"Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, (dengan tujuan) hendak menimbulkan fitnah (kekacauan) dalam kalangan kamu; sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim."
(At-Tawbah, 9:47)


Jadi, rahmat Allah SWT - yang dikurniakan kepada orang mukmin - mengharuskan adanya ujian. Ujian ini untuk membezakan antara mukmin dan munafik, antara yang jujur dan yang dusta.

Ujian merupakan sunnah ilahiyah yang berlaku sejak zaman dahulu. Allah SWT menjadikan ujian sebagai standard bagi semua manusia tanpa kecuali, semenjak diciptakan Adam AS hingga hari kiamat kelak.
Allah berfirman dalam kitab-Nya:
"Alif, Laam, Miim. (1) Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? (2) Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta. (3)"
(Al-'Ankabuut 29:1-3)  • Karakteristik Ujian
Ujian memiliki ciri-ciri khusus.

Pertama, ujian haruslah sulit (sukar/payah). Sebab, kalau ujian tidak sulit, atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus, baik mukmin mahupun munafik. Akhirnya ujian tidak bisa membezakan antara mukmin dan munafik.

Kedua, ujian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab, kalau ujian tersebut mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal, baik mukmin mahupun munafik.

Ketiga, ujian ini harus seimbang. Ertinya, sulit bagi munafik untuk lulus dalam ujian itu. Namun bukan pula bererti mustahil dilakukan. Sehingga, terbuka kesempatan bagi mukmin untuk lulus dalam ujian tersebut.

Ujian Allah SWT untuk hamba-Nya tidak sedikit jumlahnya, dan berlaku terus-menerus sejak manusia mendapat beban syariat, sampai datangnya kematian.

Jihad di jalan Allah merupakan ujian. Bahkan jihad merupakan ujian yang sangat berat, namun bukan mustahil dilakukan. Sebab, orang-orang mukmin bisa lulus dalam ujian ini. Sedangkan orang-orang munafik, tidak akan lulus.

Infak di jalan Allah adalah ujian. Ujian ini sulit, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Orang mukmin mampu melaksanakannya. Sedangkan orang munafik, tidak akan mampu.

Begitu pula bersikap baik terhadap sesama manusia juga ujian; menahan amarah juga ujian; redha dengan ketentuan Allah SWT juga ujian; berbuat baik kepada orang tua juga ujian. Demikian seterusnya...hingga seluruh aspek kehidupan - menurut sudut pandang ini - adalah ujian.
Allah berfirman :
"Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Dia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);"
(Al-Mulk, 67:2)


Ujian memiliki variasi tingkat kesulitan. Seorang mukmin harus lulus dalam semua ujian itu untuk membuktikan kebenaran imannya, dan untuk menyelaraskan antara lisan dan hatinya.


  • Ujian yang Berat
Inilah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sulit, namun bukan satu hal yang mustahil. Nilai tertinggi dalam ujian ini - bagi seorang lelaki - adalah solat Subuh secara rutin berjemaah di masjid/surau. Sedangkan bagi perempuan, solat Subuh tepat pada waktunya di rumah. Manusia dianggap gagal ujian penting ini, bilamana mereka solat tidak tepat waktu, sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT.

Beragam sikap manusia dalam menunaikan solat wajib. Ada yang mengerjakan sebagian besar solatnya di masjid, namun meninggalkan sebagian yang lain. Ada pula yang melaksanakan solat sebelum habis waktunya, namun dikerjakan di rumah. Dan ada pula sebagian orang yang baru mengerjakan solat setelah luput batas waktunya.

Yang terbaik di antara mereka adalah yang mengerjakan solat wajib secara berjemaah di masjid pada awal waktu.

Rasulullah SAW telah membuat klasifikasi yang baginda jadikan sebagai tolok ukur untuk membezakan antara orang mukmin dan orang munafik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A., beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat Isya' dan solat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, nescaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku ingin menyuruh melaksanakan solat, lalu solat itu ditegakkan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami solat bersama orang-orang. Kemudian beberapa lelaki berangkat bersamaku dengan membawa kayu yang terikat, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri solat berjemaah, sehingga aku bakar rumah mereka."
(HR Bukhari dan Muslim)

Cuba anda bayangkan. Betapa agungnya permasalahan ini dan betapa besar kejahatan dalam persoalan ini, sehinggakan Rasulullah SAW - pemimpin yang terkenal dengan segenap kasih-sayang dan kelembutan terhadap umatnya - hendak membakar rumah-rumah mereka.

Namun, saya melihat pancaran kasih sayang dan kelembutan dalam kalimat tersebut. Dengan ungkapan lain, baginda sebenarnya ingin menyelamatkan umatnya dari api akhirat, dengan menakut-nakutkan mereka dengan api dunia. Meski antara api akhirat dan api dunia sungguh begitu jauh perbezaannya.

Apabila Rasulullah SAW meragukan keimanan seseorang, baginda akan menelitinya pada saat solat Subuh. Apabila baginda tidak mendapati orang tadi solat Subuh, maka benarlah apa yang baginda ragukan dalam hati.

Ubai bin Ka'ab R.A. berkata, "Suatu ketika saat Rasulullah SAW solat Subuh, baginda bertanya, 'Apakah kalian menyaksikan bahawa si Fulan solat?' Mereka menjawab, 'Tidak' Maka baginda pun bersabda:
"Sesungguhnya dua solat ini (Subuh dan Isya') adalah solat yang berat bagi orang munafik. Sesungguhnya, apabila mereka mengetahui apa yang ada dalam solat Subuh dan Isya', maka mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak"

Orang munafik tidak tahu kebaikan yang terkandung dalam soalat Subuh berjemaah di masjid. Sekiranya mereka mengetahui kebaikan yang ada di dalamnya, nescaya mereka akan pergi ke masjid, bagaimanapun kondisinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Maka mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak"

Saya berharap anda membayangkan ketika ada seseorang laki-laki yang tidak mampu berjalan, tidak ada orang membantunya bergerak. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, dia bersikap keras untuk mendatangi masjid. Dia merangkak dan merayap di atas tanah untuk mendapatkan kebaikan yang terkandung dalam solat Subuh berjemaah. Sekiranya kita saksikan ada orang yang meninggalkan solat Subuh berjemaah di masjid, maka kita akan mengetahui betapa besar musibah yang telah menimpanya.

Tentu saja kata-kata saya ini bukan untuk menuduh orang-orang yang tidak menegakkan solat subuh di masjid pada masa sekarang dengan sebutan munafik. Saya bukanlah orang yang memiliki authority untuk menghukumi orang lain dengan sebutan ini. Allah Maha Tahu akan kondisi setiap muslim. Namun, saya mengungkapkan hal ini agar kita mahu memperbetulkan diri, orang-orang yang kita cintai, anak-anak, serta sahabat-sahabat kita.

Kalau seseorang meninggalkan solat ini dengan sengaja, maka kesengajaan tersebut adalah bukti nyata dari sifat kemunafikan. Barangsiapa ada pada dirinya sifat ini, hendaklah dia segera bermuhasabah diri. Sungguh, dikhuatirkan su'ul khatimah (akhir hayat yang buruk) akan menimpanya. Oleh sebab itu, mari kita memohon kepada Allah agar mengurniakan kita dan segenap kaum muslimin kesihatan, keselamatan dan husnul khatimah (kesudahan hidup yang baik).

-Alhamdulillah-

No comments:

Post a Comment