Sunday, June 14, 2009

4.6 - Waktu yang Menjadi Saksi

Allah mengagungkan waktu Subuh di dalam Al-Quran, Dia tidak pernah bersumpah dalam kitab-Nya dengan waktu solat kecuali solat Subuh dan Asar. Allah SWT berfirman:
"Demi waktu fajar; (1) Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah); (2)"
(Al-Fajr, 89:1-2)


Waktu ini adalah waktu yang menjadi saksi. Waktu yang disaksikan hamba Allah yang mulia, iaitu para malaikat! Semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan solat Subuh!

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:
"Solat berjemaah lebih utama dari solat salah seorang kamu yang bersendirian, sebanyak dua puluh lima kali ganda. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu solat Subuh"

Kemudian Abu Hurairah R.A. berkata, "Kalau anda mahu, bacalah : Inna qur'anal fajri ka'na masyhuda."
(HR Al-Bukhari)

Perhatikanlah, bagaimana Allah sampai meninggikan darjat solat ini dan menjadikannya sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga malam dan siang?

Pada hadis riwayat Abu Hurairah R.A. disebutkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan tentang malaikat penjaga malam. Para malaikat langsung naik ke langit setelah menyaksikan solat Subuh.
"Kemudian naiklah para malaikat yang menyertai kamu pada malam harinya, lalu Rabb mereka bertanya -padahal Dia lebih mengetahui keadaan mereka, 'Bagaimana hamba-hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?' Mereka menjawab, 'Kami tinggalkan mereka dalam keadaan solat dan kami jumpai mereka dalam keadaan solat juga'. "
(HR Al-Bukhari)

Renungkan sejenak adanya perbezaan yang sangat besar, ketika malaikat mengatakan kepada Allah SWT:
"Kami menemukan si fulan sedang melaksanakan solat Subuh berjemaah. Sementara si fulan kami temukan ketika sedang lelap dalam tidurnya, Solat Subuh bukan menjadi keutamaannya, dan dia tidak mempedulikan waktu solat!"

Perbezaan yang sangat jauh! Di antara dua golongan di atas, mana yang anda inginkan? Silakan anda memilih.

(next post : 4.7 - Berada di Bawah Lindungan Allah)
-Alhamdulillah-

No comments:

Post a Comment