Monday, June 29, 2009

Propaganda yang Dilancarkan Oleh Kapitalisme Ke Atas Wanita Muslimah (Bahagian 4)

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu serta Pelbagai Organisasinya Berkhidmat Untuk Amerika Bagi Memerangi Wanita Muslimah...

Amerika Syarikat sebagai ketua Kafir Barat mendokong idea kebebasan wanita muslimah daripada segala ikatannya, persamaan haknya dengan lelaki dengan segenap kekuatan dan pengaruh, dan dengan semua cara berupa insentif dan intimidasi atas nama memelihara kebebasan dan demokrasi. Mereka menggunakan dua institusi yang mempunyai peranan masing-masing dalam urusan wanita Muslimah. Kedua-dua institusi ini adalah:
* Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB) dengan berbagai-bagai organisasinya.
* Amerika Syarikat sendiri sebagai pembawa panji globalisasi dan demokrasi.

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB): Perhatiannya dalam isu-isu wanita muslimah zaman moden dan dewasa ini nampak jelas sejak pertengahan abad yang lalu. Perhimpunan Agung PBB telah menganjurkan beberapa seminar yang berkaitan dengan wanita dan mengeluarkan beberapa ketetapan dan deklarasi antarabangsa seperti (Ketetapan Khas Mengenai Hak-hak Politik Bagi Wanita Tahun 1952). (Dan Deklarasi Khas Tentang Penghapusan Diskriminisasi Terhadap Wanita Tahun 1967). (Deklarasi Tehran Mengenai Hak-hak Wanita Tahun 1968). Usaha berterusan telah dilakukan untuk mengadakan seminar antarabangsa bagi tujuan tersebut. Seminar pertama adalah pada tahun 1975 di Mexico yang dinamakan (Tahun Wanita Sedunia) merupakan seminar yang menyerukan persamaan hak, pembangunan dan perdamaian. Setelah itu seminar Copenhagen bagi wanita tahun 1980, seminar Nairobi pada tahun 1985, kemudian seminar keempat yang ditujukan untuk wanita, iaitu seminar Pekin yang diadakan pada tahun 1995. Ia diikuti oleh seminar Kaherah dan kemudiannya seminar Oman. Semua seminar ini telah bersepakat di dalam beberapa perkara utama berkaitan wanita iaitu:

Pertama: Kerana ia mengiktiraf agama sebagai salah satu bentuk sikap berat sebelah kepada lelaki berbanding wanita dan menyerukan penolakan kepada agama.

Kedua: Kerana ia melakarkan untuk wanita Muslimah gaya hidup wanita Barat yang sepatutnya ia lalui supaya ia bebas daripada berat sebelah agama dan menikmati kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum lelaki.

Salah satu cadangan adalah kepemimpinan daripada konferensi ini ditaja oleh isteri raja-raja dan presiden dari negara masing-masing. Ia bertujuan untuk menampakkan keseriusan kepada perkara yang sedang dikaji dan lebih jauh lagi melaksanakan keputusan-keputusannya kerana mereka ini dekat dengan para pembuat keputusan.

Daripada seminar-seminar ini muncul pula seminar peringkat nasional yang membincangkan topik-topik khusus mengenai wanita seperti: wanita dan media, wanita dan pendidikan, wanita dan pembangunan dan sebagainya. Semua itu adalah topik-topik yang dirancang untuk menyesatkan wanita, khususnya wanita Muslimah untuk mengambil tamadun barat yang menyerukan kepada persamaan mutlak antara kedua-dua jantina ini dan kepada kebebasan seksual dan menghalalkan pengguguran. Istilah “gender” yang dimunculkan dalam seminar Pekin tiada lain merupakan seruan yang jelas kepada hubungan sesama jenis. Banyak usaha telah dilakukan untuk menyebarkan pemikiran ini di negara umat Islam dengan pelbagai cara. Ia adalah untuk memaksa masyarakat untuk menerima hubungan sesama jenis dan tidak menganggap mereka bersalah. Inilah yang diterjemahkan ke dalam banyak undang-undang negara Barat.

Sementara organisasi di bawah payung PBB telah memainkan peranan penting dalam bidang ini. Tabung Pembangunan Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNIFEM) telah bekerja sama dengan organisasi wanita di beberapa negara Arab dengan mengadakan bengkel untuk memperkenalkan kepada para peserta lelaki dan wanita dengan konsep “gender”, dan memasukkannya ke lembaga/yayasan kerajaan dan bukan kerajaan dengan pelbagai cara yang meningkatkan percampuran antara kedua-dua jantina ini dan mempamerkan kecantikan wanita serta menelanjangkannya dan menghinakannya dengan keterlibatannya dengan perbuatan keji. Apa yang dimaksudkan dengan “gender” adalah persamaan mutlak antara lelaki dan wanita dan mengenepikan semua perbezaan fizikal antara kedua-duanya sehingga ke aspek biologi yang ada pada wanita, seperti kehamilan dan penyusuan.

Demikian juga organisasi Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) telah memilih untuk mengemukakan isu bahaya perkahwinan usia muda – yang merupakan antara pesanan seminar tersebut - untuk mendesak golongan muda supaya enggan berkahwin awal, mengehadkan kelahiran, memakan pil pencegah kehamilan, membolehkan pengguguran dan seterusnya, yang membawa kepada meningkatnya usia perkahwinan di kebanyakan negara. Banyak pusat yang ditaja oleh organisasi asing secara sukarela telah ditubuhkan dengan mengagihkan pil pencegah kehamilan untuk para remaja dan mereka yang telah berkahwin secara percuma. Kempen kesedaran mengenai kelahiran berfungsi untuk menyeru kepada pembatasan dan pengurangan kelahiran. Demikian juga Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank Dunia serta organisasi Amnesti antarabangsa mempunyai sumbangan masing-masing dalam hal-ehwal wanita untuk menggalakkan amalan tersebut. Merekalah yang mengelolakan pembiayaan kebanyakan seminar dan ketetapan serta pusat-pusat pemulihan para penzina dan memelihara anak-anak zina. Usaha-usaha yang digembelingkan dan bantuan kewangan yang diberikan untuk perkara ini amat banyak.

Amerika Syarikat: Telah mengeksploitasi peristiwa 11 September 2001, dan reaksi seterusnya sebagai alasan untuk melaksanakan perubahan-perubahan besar daripada aspek ketenteraan, politik serta ekonomi dalam negara Islam khususnya negara Arab dengan alasan memerangi keganasan. Tidak cukup hanya dengan bidang tersebut justeru ditambah dengan satu lagi bidang yang penting, iaitu yang berkaitan dengan wanita. Maka ditubuhkan pejabat khas dalam Kementerian Luar dan dilantik kepimpinan utamanya para koordinator bagi menangani isu-isu wanita sedunia. Aktivitinya dimulakan dengan lawatan ke negara-negara Islam untuk menyampaikan ucapan. Pertama sekali adalah ucapan yang disampaikan di Istanbul. Di sana mereka menetapkan tujuan-tujuan yang dilontarkan oleh Amerika Syarikat dan berusaha untuk merealisasikannya di negara kaum Muslimin, iaitu:

o Mengemukakan konsep utama mengenai hak wanita dan membolehkan wanita untuk menyertai aktiviti politik.
o Mendorong wanita untuk sentiasa menuntut kebebasan peribadinya yang diperakui oleh sistem kapitalis.
o Membentuk kerjasama dan perjanjian dengan kerajaan lain dan yayasan antarabangsa serta organisasi bukan kerajaan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita untuk mengambil manfaat daripadanya.

Di samping penjelasannya terhadap tujuan-tujuan tersebut program kerja juga telah ditetapkan, dan mengehadkan cara-cara untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini dan menyebutkan bahawa kerajaannya telah melakukan pemantauan untuk tujuan ini dengan peruntukan sebanyak 29 juta dolar.

Antara “keprihatinan” Amerika mengenai wanita Muslimah menurut ucapan wakil penasihat keselamatan negara (dalam pentadbiran Bush): “Sesungguhnya presiden Bush menegaskan semula pendirian Amerika Syarikat di samping perkara yang dinamakannya sebagai ‘tuntutan martabat manusia’ yang tidak menerima adanya tawar-menawar, iaitu hukum undang-undang, persamaan di hadapan pengadilan, dan penghormatan terhadap wanita”, dia juga berkata: “Terdapat permulaan yang menjanjikan reformasi dan keterbukaan di kedua-dua dunia arab dan dunia Islam terutamanya di Bahrain, Jordan, Maghribi, Qatar dan Afghanistan.”

Semua usaha ini membawa kepada berlakunya beberapa perubahan dalam bidang-bidang yang dikhususkan untuk wanita, yang berkaitan dengan perkongsian politik, hal-ehwal peribadi dan sebagainya.

Dalam bidang perkongsian politik, wanita telah memperolehi hak pencalonan dan mengundi serta berkongsi pemerintahan di beberapa buah negara di samping mengikut sebahagian posisi yang penting.

Sementara itu, dalam bidang hal-ehwal peribadi, sebahagian negara dunia seperti Mesir dan Maghribi mula mengusahakan perubahan dan pindaan sebahagian hukum syarak yang berkaitan wanita. Di Mesir telah dibincangkan undang-undang hal-ehwal peribadi dalam majlis rakyat sejak tahun 2000 untuk mengadakan perubahan yang berkaitan dengan Khulu’, dan pertelingkahan berkaitan safar wanita, dan perceraian dan membentuk mahkamah sivil untuk keluarga di samping perkara-perkara lain yang ingin mereka pinda.

Sementara di Maghribi, yang paling jelas dapat dicapai secara khusus – apa yang diusahakan oleh Barat berupa tujuan-tujuan mengenai hal ehwal wanita Muslimah yang dinamakan (rancangan nasional untuk integrasi wanita dalam pembangunan), langkah ini sebahagian daripada rancangan antarabangsa dengan tujuan memaksakan keluarga Muslimah agar mencontohi Barat. Dalam langkah ini dilaksanakan perkara-perkara berikut:
• Meningkatkan tahap usia anak perempuan yang dibolehkan berkahwin iaitu dari usia 15 tahun kepada 18 tahun.
• Pembahagian hak milik/harta antara suami isteri selepas perceraian.
• Menghapuskan poligami secara terus terang.
• Kedua-dua suami dan isteri menafkahi keluarga secara berkongsi berdasarkan sumbangan masing-masing.
• Membolehkan kaum wanita hak menuntut cerai.
• Memberi hak kepada kaum wanita untuk berkahwin sendiri tanpa persetujuan wali.
• Persamaan hak dan kewajipan bagi suami isteri.

Sementara di Jordan: peraturan di sana, sejak dahulu lagi adalah melaksanakan keinginan Barat. Usaha yang berterusan sentiasa dilakukan terhadap persoalan wanita. Selain itu usaha juga dilakukan untuk mengiktiraf suara wanita dan penyertaan mereka dalam seluruh aspek kehidupan tanpa membezakannya dengan lelaki. Dalam erti kata lain ia adalah seruan kepada persamaan gender. Dalam kaitan ini untuk mencari keredaan Amerika dan kaum kufar, mereka melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakan politik pembatasan kelahiran. Antaranya adalah:

• Mewujudkan pengkhususan baru di Fakulti Perubatan, Universiti Hashimite, iaitu perubatan dan kesihatan reproduksi. Kesihatan reproduksi dan pengaturan keluarga adalah dua istilah yang diberikan untuk mempraktikkan pembatasan kelahiran.
• Menyediakan peluang di institusi-institusi, persatuan-persatuan serta organisasi antarabangsa untuk melaksanakan program yang berkaitan pencegahan kehamilan seperti yayasan (Hopkins) Amerika, yang mampu mempromosikan melalui pemberian berbentuk harta dari organisasi pemudi untuk tujuan-tujuannya. Yayasan ini telah mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk (asas teknologi sebagai cara untuk mencegah kehamilan – petunjuk bagi para pengamal perubatan di klinik-klinik), buku ini telah sempurna dikaji oleh para pengamal perubatan yang menggunakan semua maklumat wanita Jordan dan pengumpulan maklumat penduduk dengan kerjasama organisasi kesihatan sedunia dan perwakilan Amerika bagi pembangunan antarabangsa.
• Mewujudkan majlis tertinggi penduduk, tujuannya adalah untuk membataskan kelahiran dan pemandulan (dengan alasan membaiki taraf ekonomi penduduk).
• Mewujudkan mahkamah keganasan rumahtangga yang terdiri daripada qadhi, doktor dan pendakwa am.
• Pembentukan dan pelaksanaan seminar-seminar dan juga biro-biro wanita serta nadwah-nadwah khusus mengenai kesihatan dan reproduksi.
• Pembukaan klinik-klinik, pemantauan harta dan pembentukan delegasi wanita terlatih untuk melakukan lawatan berulang terhadap kaum wanita di rumah mereka dan menggalakkannya agar membataskan kelahiran dengan menggunakan pil-pil pencegah kehamilan dan dengan cara-cara yang lain (sebahagian besarnya dengan dana luar yang mempunyai objektif tertentu).
• Mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan pertambahan penduduk, dan mengaitkan kemiskinan dan pengangguran dengan pengembangan keluarga, untuk merealisasikan sesuatu yang mereka namakan sebagai keseimbangan antara kadar pendapatan dengan bilangan ahli keluarga. Sedangkan statistik rasmi menyangkal dakwaan ini. Keputusan rasmi pada tarikh 17 Mac 2004 yang telah dikeluarkan menyatakan bahawa kadar reproduksi pada tahun 1976 telah mencecah 7:4 dan baru-baru ini mencapai jumlah 2:1. Jika mereka menafikan kadar yang tinggi ini, adalah sewajarnya masalah ini telah diselesaikan, maka selesailah hal tersebut. Kemajuan yang pesat telah meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi namun pengangguran, kadar kemiskinan dan kelemahan anggaran tahunan pula kian bertambah.
• Menyertai seminar-seminar antarabangsa dan menjadi tuan rumah seminar-seminar khas untuk wanita. Daripada seminar tersebut dikeluarkan keputusan-keputusan yang membenarkan dan memberikan hak kepada kaum wanita dalam kebebasan berfikir, berperasaan, beragama, berakidah dan mengawal hal-hal berkaitan kesihatannya, khususnya yang berkaitan dengan kesuburannya dan juga memperbaiki kesihatan reproduksi dengan alasan bahawa wanita mempunyai hak untuk menikmati kebebasan peribadinya.

Bahawasanya propaganda kaum kafir terhadap wanita Muslimah di bawah pimpinan Amerika semuanya adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan. Antaranya: menjauhkan wanita Muslimah daripada agamanya, mengeluarkannya dari rumahnya, menghapuskan keluarga Muslimah dan pendidikan anak-anak, kemudian menggalakkannya untuk melakukan pengguguran dan menelan pil pencegah kehamilan yang berakhir dengan kemandulan bertujuan untuk mengehadkan kelahiran di kalangan umat Islam.

Perkara-perkara inilah yang dikehendaki oleh Amerika untuk kita. Sementara para pemikir di negara mereka pula menginginkan yang lain. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Harvard (salah sebuah universiti terkemuka Amerika) menasihatkan para wanita di Amerika Syarikat agar ‘meniru wanita Muslimah dalam akhlak mereka dengan mengajak semua wanita Amerika supaya cuba meniru tingkahlaku wanita Muslimah sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan masyarakat Amerika daripada penyesalan dan kekecewaan yang tidak berpenghujung disebabkan oleh keruntuhan akhlak dan tersebarnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan tidak syarie antara lelaki dan wanita di sana’. Institusi nasional kajian kesihatan di Maryland yang melakukan kajian khas mengenai Islam dan syiarnya telah menegaskan bahawa jika umat Islam menjaga pelaksanaan syiar Islam, dia akan menjadi seorang yang berperibadi baik daripada sudut jiwa dan kesihatannya. Dia akan melalui kehidupannya dengan jiwa yang halus dan tidak akan berhadapan pula dengan sebarang masalah kejiwaan. Hal tersebut berlawanan dengan seorang Muslim yang tidak menjaga pelaksanaan syiar-syiar Islam ataupun jika dia seorang non-Muslim.

[bersambung]

No comments:

Post a Comment