Saturday, July 11, 2009

4. Kekhilafahan Bani Umayyah (41-132H/661-750H)

41-60H/661-680M
Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan

41H/661M
Muawiyah menjadi Khalifah selepas Hasan memberikan bai'atnya.

43H/663M
Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.

43-51H/663-671M
Banyak negeri di Asia dibebaskan.

60-63H/680-683M
Khalifah Yazid bin Muawiyah.

63H/683M
Khalifah Muawiyah bin Yazid.

64-73H/683-692M
Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia dibunuh oleh golongan Umawiyyun.

63-73H/683-692M
Khalifah Marwan bin al-Hakam.

65H/684M
Perang Karbala, Husain terbunuh.

72H/691M
Kubah Batu (Dome of the Rock) dibina di Jerusalem.

72-86H/692-705M
Khalifah Abdul Malik bin Marwan.

77-86H/696-705M
Banyak kota-kota Rom dibebaskan.

79-84H/698-703M
Keseluruhan Afrika Utara dibebaskan.

85H/705M
Turkistan dibebaskan.

86-96H/705-715M
Khalifah al-Walid bin Abdul Malik.

87H/706M
1. Pembesaran Masjid an-Nabawi.

2. Pembesaran Bukhara dan tempat-tempat lain.

92H/711M
Andalusia dan sebahagian Perancis dibebaskan.

93H/712M
1. Sind dan Punjab (India) dibebaskan.

2. Khawarizm dan Samarqand dibebaskan.

94H/713M
Kabul (Afghanistan) dibebaskan.

96H/715M
Tus dibebaskan.

96-98H/715-717M
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.

1) Imam Zayd bin Ali (81-124H/700-742M)
2) Imam Abu Hanifah (81-151H/700-768M)
3) Imam Ja'afar (81-151H/700-768M)
4) Ibnu Ishaq (89-157H/708-774M)
5) Imam Malik (94-181H/713-797M)

98-101H/717-720M
Khalifah Umar bin Abdul Aziz

1. Tiada kemiskinan dalam Daulah Khilafah.
2. Tiada orang yang layak menerima zakat.
3. Dana dari zakat digunakan untuk membebaskan hamba abdi di Eropah.

101-105H/720-724M
Khalifah Yazid bin Abdul Malik

Jabir ibn Hayyan (721-815M)

105-125H/724-743M
Khalifah Hisham bin Abdul Malik

114H/732M
Pertempuran Balat as-Syuhada di tengah Perancis.

125-126H/743-744M
Khalifah al-Walid binYazid ibnu Abdul Malik.

126H/744M
Khalifah Yazid bin al-Walid.

126H/744M
Khalifah Ibrahim bin al-Walid.

Penterjemahan buku-buku Hellenistik (falsafah Yunani) ke bahasa Arab. Ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakallimin, seperti Muktazilah, Jabariah, Ahlussunnah dan lain-lain.

126-132H/744-750M
Khalfah Marwan bin Muhammad

137H/755M
Abdurrahman ad-Dakhil memulakan pemerintahan di Andalusia.

No comments:

Post a Comment