Saturday, July 18, 2009

5.2 Kekhilafahan Abbasiyyah (Bahagian 2)

656H/1258M
1. Hulagu Khan menakluki Baghdad dan membunuh Khalifah: Kaum Tatar membunuh 1.6 juta orang Islam. Dua pengkhianat iaitu Ibn al-Alqami dan Nasiruddin at-Tusi membantu kaum Tatar.

2. Titik ke arah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual kaum Muslimin yang memang telah merosot.

3. Ketiadaan Khalifah selama 3.5 tahun.

4. Malik al-Muzafar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut. (Palestin)

Imam an-Nawawi (620-676H/1223-1277M)

659-660H/1261-1262M
Al-Mustanshir Billah II
Khalifah terakhir di Baghdad.

660-700H/1262-1301M
Khalifah al-Hakim Bi-Amrillah I

660H/1262M
Banyak kelompok-kelompok Tatar memeluk Islam.

663H/1265M
1. Ibn al-Ahmar mengalihkan kembali 32 kota di Andalus (Sepanyol).

2. Hulagu Khan, Raja Tatar meninggal dunia.

680H/1281M
1. Al-Malik Al-Mansur Qalawun (dari MEsir) mengalahkan kaum Tatar di Syria.

2. Sultan Qalawun membebaskan Tripoli (Syria) dari kaum Salib setelah 150 tahun.

692H/1293M
Islam tersebar di kalangan tentera Tatar.

698-726H/1299-1326M
Usman I, Sultan Uthmaniyyah yang pertama. Beliau berperang melawan kerajaan Rom.

Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328M)

700-739H/1301-1339M
Khalifah al-Mustakfi Billah I.

726-729H/1326-1329M
Qurkhan I, Sultan Uthmaniyyah yang kedua. Beliau menaklukkan Asia Kecil (Turki).

Ibnu Katsir (699-775H/1300-1373M)
Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah (wafat 1350M)

739-741H/1339-1341M
Khalifah al-Watsiq Billah I.

741-763H/1341-1352M
Khalifah al-Hakim Bi Amrillah II.

729-763H/1329-1362M
Murad I, Sultan Uthmaniyyah yang ketiga.

753-763H/1352-1362M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah I.

762H/1361M
Murad membebaskan Adranah.

763-785H/1362-1383M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah I.
(Pengangkatan pertama)

766-808H/1365-1405M
Timurlenk memulai perang terhadap kaum muslimin.

785-685H/1383-1386M
Khalifah al0Watsiq Billah II.

788-790H/1386-1388M
Khalifah al-Mu'tasim.

790-808H/1388-1405M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah I.
(Pengangkatan kedua)

785H/1383M
Murad membebaskan Sofia.

791H/1389M
Perang Kosovo: Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia).

791-803H/1389-1401M
Bayazid I, Sultan Uthmaniyyah keempat.

795H/1393M
1. Bulgaria dibebaskan Bayazid.

2. Perancis dan German dikalahkan.

3. Timurlenk menakluki Baghdad, pertama kali.

803H/1401M
1. Timurlenk menakluki Baghdad, yang kedua kali.

2. Timurlenk menakluki sebahagian Syria.

804H/1402M
1. Timurlenk menakluki Ankara, Bayazid ditawan.

2. Bayazid dibebaskan, banyak kawasan kaum Muslimin dibebaskan.

805-824H/1403-1421M
Muhammad Halabi, Sultan Uthmaniyyah kelima.

807-815H/1405-1412M
Khalifah al-Musta'in Billah.

815-845H/1412-1441M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah II.

824-855H/1421-1451M
Murad II, Sultan Uthmaniyyah keenam.

825-831H/1422-1428M
Murad menakluki kembali kawasan yang ditakluki Timurlenk.

Ibn Hajar (wafat 879H/1474M)

834H/1431M
Albania ditakluki oleh Murad II.

845-854H/1441-1450M
Khalifah al-Mustakfi Billah II.

854-858H/1450-1454M
Khalifah al-Qaim Bi Amrillah.

855-886H/1451-1481M
Muhammad II, Sultan Uthmaniyyah ketujuh.

857H/1453M
Konstantinopel (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat gelaran Al-Fateh yang bererti "Pembuka".

858-884H/1454-1479M
Khalifah al-Mustanjid Billah.

862-864H/1458-1460M
Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.

884-892H/1479-1487M
Khalifah al-Mutawakkil Alallah II.

885H/1480M
Sebahagian kepulauanYunani ditakluki oleh Muhammad al-Fateh.

886-918H/1481-1512M
Bayazid II, Sultan Uthamniyyah kelapan.

892-914H/1487-1508M
Khalifah al-Mutamsik Billah.

897H/1492M
1. Jatuhnya Granada.

2. Inkuisisi Sepanyol. Pemerintahan Islam di Sepanyol berakhir.

Imam as-Suyuti (876-939H/1471-1533M)

914-923H/1508-1517M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah III.

918-926H/1512-1520M
Salim I, Sultan Uthmaniyyah kesembilan.

920H/1514M
Tabriz (Iran) ditakluki, Shah Ismail dikalahkan.

922H/1516M
Perang Mari Dabigi, Syria ditakluki oleh Bani Uthamniyyah.

(next, 6.1 Kekhilafahan Uthmaniyyah Bahagian 1)

No comments:

Post a Comment