Saturday, July 18, 2009

8. Khilafah Kali Kedua 14??H/20??M

Khilafah Ala Minhaj An-Nubuwwah 14??H/20??M
1. Janji Rasulullah SAW tiba - kemunculan Daulah Khilafah atas minhaj Kenabian untuk kedua kalinya. (ALLAHU AKBAR)

2. Penyatuan negara-negara kaum Muslimin di bawah Daulah Khilafah. Runtuhnya negara-negara nasionalisme. (ALLAHU AKBAR)

3. Jihad dilancarkan. Islam memerintah dunia. Runtuhnya negara-negara kufur dan Ideologi Kapitalis. (ALLAHU AKBAR)

KHABAR GEMBIRA DARIPADA RASULULLAH SAW
Dari Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah SAW bersabda (maksudnya):

"Telah datang masa Kenabian di tengah-tengah kalian, sesuai dengan kehendak Allah, kemudian masa kenabian itu akan diangkat oleh Allah hingga masa itupun berlalu, kemudian akan datang masa Kekhilafahan atas Manhaj Kenabian, yang akan tetap ada selama Allah berkehendak, lalu masa itupun berlalu. Kemudian akan datang masa Mulkan Adhan (kekuasaan yang represif), yang akan tetap ada selama Allah mengkehendaki, lalu masa ituoun berlalu. Kemudian akan datang masa Mulkan Jabariyyah (kekuasaan kuku besi) selama Allah mengkehendaki, lalu masa itupun berlalu atas kehendak Allah. Kemudian akan datang masa Kekhilafahan atas Manhaj Kenabian, kemudian (Baginda) diam."

(Hadis Riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi)

-Alhamdulillah-

No comments:

Post a Comment