Sunday, July 12, 2009

5.1 Kekhilafahan Abbasiyyah (132-923H/750-1517M) - Bahagian 1

132-136H/750-754M
Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah

Pemerintahan yang berpusat di Kuffah, Iraq.

136-158H/754-775M

Khalifah Abu Jafar al-Manshur

138-148H/756-766M
Pembangunan kota Baghdad

Imam Syafi'e (150-205H/767-820M)

158-168H/776-786M
Khalifah al-Mahdi


Al-Khawarizmi (163-235H/780-850M)

168-169H/785-786M
Khalifah al-Hadi

169-193H/786-809M

Khalifah Harun ar-Rasyid
Pembebasan banyak kawasan Rom

Imam Ahmad bin Hanbal (164-242H/781-856M)
Imam Muslim (wafat 218H/833M)
Al-Kindi (185-255H/801-859M)

193-197H/809-813M
Khalifah al-Amin


197-218H/813-833M

Khalifah al-Ma'mun

Imam al-Bukhari (200-254/816-878M)


218-227H/833-842M
Khalifah al-Mu'tasim Billah


222H/837M

Khalifah menyahut seruan seorang muslimah yang meminta pertolongan kerana ditawan oleh pihak Romawi dan Khalifah melancarkan jihad untuk menyelamatkannya.
'Ammuriah dibuka.
30,000 tentera Romterbunuh dan 30,000 yang lain ditawan.

Imam Abu Dawwud (209-284H/824-897M)

227-232H/842-847M
Khalifah al-Watsiq Billah

Imam Ibnu Majah (216-282H/831-895M)


232-247H/847-861M
Khalifah al-Mutawakkil Alallah

Al-Fargani (wafat 247H/861M)

Imam an-Nasa'i (222-313H/837-925M)


247-248H/861-862M
Khalifah al-Muntashir Billah

248-252H/862-866M
Khalifah al-Munta'in Billah

252-255H/866-869M
Khalifah al-Mu'tazz Billah

Zakaria ar-Razi (250-318H/864-930M)

255-256H/869-870M
Khalifah al-Muhtadi Billah

255-279H/870-892M
Khalifah al-Mu'tamid 'Alallah

Di abad ke-4 Hijrah, pintu ijtihad ditutup setelah al-Qalfal mengeluarkan fatwa melarang ijtihad. Bagaimanapun, faktanya masih terdapat banyak mujtahid dalam Negara Islam.

Imam at-Tirmidzi (wafat 306H/918M)
Al-Farabi (256-339H/870-950M)

279-289H/892-902M
Khalifah al-Mu'tadid Billah

286H/899M
Kemunculan golongan Qaramita.
Kemudian, golongan ini dihancurkan pada 458H.

Imam at-Tabrani (wafat 320H/932M)

289-295H/902-908M
Khalifah al-Muktafi Billah

295-321H/908-933M
Khalifah al-Muqtadir Billah

300H/913M
Al-Hambra Qasr (Istana al-Hambra) dibina di Seville, Andalusia.

318H/930M
Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan mencuri Hajar al-Aswad.

321-322H/933-934M
Khalifah al-Qahir Billah

322-328H/940-944M
Khalifah ar-Radhi Billah

328-332H/944-945M
Khalifah al-Muttaqi Lillah

332-333H/944-945M
Khalifah al-Mustakfi Billah

333-363H/945-974M
Khalifah al-Muti Lillah

325H/947M
Sayf ad-Dawiah mendirikan pemerintahan Hamadiyin di Allepo.

358H/969M
Kota Kaherah (Cairo) dibangun.

359-361H/970-972M
1. Al-Muiz membina Universiti al-Azhar untuk menyebarkan fahaman fatimiyyah.
2. Salahuddin al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dari fahaman fatimiyyah.

Al-Biruni (362-440H/973-1048M)

363-381H/974-991M
Khalifah at-Tha'i lillah

Ibnu Sina (369-428H/980-1037M)

377H/987M
Masjid Agung Cordova dibina.

381-422H/991-1031M
Khalifah al-Qadir Billah

286-412H/996-1021M
Al-Hakim Bi-Amri as-Syaitan (bukan Bi-Amrillah) memerintah Mesir.

Imam Ibn Hazm (384-346H/994-1064M)

422-466H/1031-1074M
Khalifah al-Qaim Bi-Amrillah.

428H/1037M
Kaum saljuk dipimpin oleh Tughril menakluki Khurasan.

437H/1046M
Paus (Pope) Urban II memulai Perang Salib Pertama.

Imam al-Ghazali (450-504H/1058-1111M)

452H/1060M
Kepulauan Sisili dibebaskan.

462H/1070M
Alb Arsalan mengalahkan tentera Rom. Rajanya ditawan dan dibebaskan setelah membayar tebusan.

466-487H/1074-1094M
Khalifah al-Muqtadi Bi Amrillah

483H/1090M
Permulaan kelompok al-Batiniyyah, dihapuskan pada 1256M.

487-512H/1094-1118M
Khalifah al-Mustazhir Billah.

492H/1099M
1. Kelompok Batiniyyah muncul di Asfahan.
2. Kaum Salib menguasai Jerusalem dengan pertolongan golongan Fatimiyyah.

500-501H/1107-1108M
Kaum Salib menakluki Tripoli dan sebagian Syria.

502H/1109M
Yusuf ibn Tasfin al-Barbar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.

Imam Sarkasyi (wafat 506H/1112M)

512-529H/1118-1135M
Khalifah al-Mustarsyid Billah

Ibnu Rusyd (520-594H/1126-1198M)

529-530H/1135-1136M
Khalifah ar-Rasyid Billah

530-555H/1136-1160M
Khalifah al-Muqtafi Li Amrillah

543H/1148M
Khayruddin Zinki mengalahkan kaum Salib di dekat Damsyik (Damaskus)

555-565H/1160-1170M
Khalifah al-Mustanjid Billah

554-589H/1169-1193M
1. Salahuddin memerintah Mesir.
2. Kaum Fatimiyyah dikalahkan.
3. Pembersihan Universiti al-Azhar dari fahaman fatimiyyah.

565-574H/1170-1179M
Khalifah al-Mustadhi Bi Amrillah.

566H/1171M
Salahuddin membina tembok Kaherah (Cairo)

Ibn 'Asakir (wafat 589H/1193M)

575-622H/1179-1225M
Khalifah an-Nasir Li Dinillah

583H/1187M
Salahuddin mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestin), al-Quds (Jerusalem) dan Syria dibebaskan.

589H/1193M
Salahuddin meninggal dunia.

616H/1219M
Kaum Salib menguasai Dumiat (di Mesir)

617H/1219M
Genghis Khan (Tatar) menakluki Turkistan, Bukhara, Samarkhan dan Khurasan.

618H/1221M
Al-Malik Al-Kamil membebaskan Dumiat.

622-623H/1225-1226M
Khalifah Zahir Bi Amrillah

Imam Ar-Razi (wafat 1228M)

623-640H/1226-1242M
Khalifah al-Mustanshir Billah

626H/1229M
Kaum Salib menguasai Jerusalem buat kali kedua.

Ibnu Qudamah (wafat 640H/1242M)

640-656H/1242-1258M
Khalifah al-Mu'tasim Billah

642H/1244M
Jerusalem dibebaskan kembali.

647H/1249M
Kaum Salib melancarkan serangan ketujuh dan yang terakhir terhadap kaum muslimin, dipimpinoleh Louis IX, juga menemui kegagalan. Kemenangan di pihak kaum muslimin.

654H/1256M
Kekalahan mutlak kaum Batiniyyah di tangan kaum Tatar. (Mongul)

UMAT ISLAM HIDUP TANPA KHALIFAH SELAMA 3.5 TAHUN
(656-659H/1258-1261M)

(bersambung 5.2 Kekhilafahan Abbasiyyah - Bahagian 2)

No comments:

Post a Comment